Xây dựng sản phẩm Internet of Things

Thiết bị, truyền dữ liệu, phân tích, hiển thị báo cáo & điều khiển

Internet of Things là một trong những xu hướng nổi bật của cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh các công nghệ khác (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, sinh học,…). Tuy nhiên, các chương trình học chính quy hiện nay chưa kịp cập nhật để bắt kịp xu thế; các khóa đào tạo về IoT phần lớn là riêng lẻ, khó học và khó tiếp cận. Những người muốn tìm hiểu về lĩnh vực này gần như không có một tài liệu phù hợp, đầy đủ để tham chiếu.

Khóa học này với tên gọi “Xây dựng sản phẩm Internet of Things: thiết bị, truyền dữ liệu, phân tích, hiển thị báo cáo và điều khiển” kỳ vọng sẽ cung cấp cho các bạn một bức tranh đầy đủ về việc xây dựng một hệ thống IoT. Khóa học tham khảo và lựa chọn các đơn vị kiến thức từ các chương trình đào tạo của các công ty, tổ chức lớn trên thế giới như: Microsoft, IBM, Linux Foundation, các bài giảng của cựu kỹ sư Google để đưa ra một lộ trình học đầy đủ, phù hợp với các bạn làm kỹ thuật ở Việt Nam.


Nội dung chính của khóa học gồm:
– Tổng quan về IoT, giới thiệu kiến trúc các hệ thống IoT mẫu trên thế giới.
– Hướng dẫn làm thiết bị IoT.
– Truyền nhận dữ liệu IoT.
– Ghi lưu và visualize dữ liệu IoT trên nền tảng Web và Mobile.
– Điều khiển thiết bị IoT từ xa.
– An toàn, bảo mật thông tin trong hệ thống IoT.
Khóa học được thiết kế theo phương pháp Project-based learning: với mỗi đơn vị kiến thức giảng dạy sẽ kèm theo bài thực hành. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hoàn thành một hệ thống IoT hoàn chỉnh gồm các thành phần: thiết bị IoT, truyền nhận dữ liệu, visualize dữ liệu và điều khiển các thiết bị.

×