Tư duy phản biện – giải quyết đến tận cùng vấn đề

Giải quyết được các vấn đề của cá nhân, của nhóm, của tổ chức hiệu quả.

Hiểu đúng bản chất của tư duy và tư duy phản biện, phân biệt được với suy nghĩ đơn thuần và phản biện vô ích. Hiểu được khi nào thì mới cần thiết để phản biện, khi nào thì tránh tranh luận, và nắm bắt được mục đích cuối cùng của việc sử dụng tư duy phản biện.
Nắm bắt cách thức và quy trình giải quyết mọi vấn đề tận gốc. Hiểu rõ 3 hình thức phản biện và cách thức sử dụng trong thực tế. Hiểu sâu 4 cấp độ tư duy phản biện và quy trình 6 bước để phản biện toàn diện khi giải quyết vấn đề
Bỏ túi 6 câu hỏi cần phải trả lời giúp quá trình phản biện đạt được hiệu quả lớn nhất.
Từ đó bạn sẽ:
– Giải quyết được các vấn đề của cá nhân, của nhóm, của tổ chức, và xa hơn có thể tự vạch ra cho mình triết lý sống.
– Dành thời gian một cách có ý nghĩa vào những cuộc họp, những cuộc phản biện, thảo luận có tính xây dựng và giải quyết được những vấn đề cụ thể.
– Độc lập trong suy nghĩ và hành động, không bị tác động xấu bởi những thông tin sai trái và thiếu chính xác.
×