Tiếng Anh xuất nhập khẩu (English for Logistics)

Áp dụng ngay vào soạn hợp đồng, trao đổi với đối tác.

– Khóa học cung cấp những kiến thức chuyên ngành xuất nhập khẩu. Các kiến thức này được trình bày một cách hệ thống để người học có cái nhìn tổng quan về tiếng Anh xuất nhập khẩu và người học sẽ được học thêm rất nhiều thuật ngữ, từ vựng liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu.

– Các khái niệm, thuật ngữ được giải thích rõ ràng dễ hiểu và được minh họa bằng các ví dụ để người học hiểu và ghi nhớ dễ dàng

– Sau khi hoàn thành khóa học, người học tự tin hơn khi giao tiếp về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Người học có thể áp dụng ngay những kiến thức được học vào công việc thực tế của mình trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như soạn hợp đồng, trao đổi với đối tác.
×